Aktivnosti

Dodijeljene nagrade Fondacije Muradif Ćato

17.01.2008
- Na svečanosti priređenoj u Domu mladih Skenderija dodijeljene su nagrade Fondacije Muradif Ćato. Na prijedlog Savjeta istaknutih članova Merhameta, nagrade su ove godine dodijeljene nani Fati Orlović - za neizmjernu požrtvovanost i istrajnost u ostvarivanju osobnih i kolektivnih prava bošnjačkih prognanika na posjed, dom i slobodu u vlastitoj domovini i neprocjenjiv doprinos temeljnim principima univerzalne pravde i vladavine prava u multietničkom bosanskohercegovačkom društvu, goraždanskom privredniku Redži Bekti - za vrhunske rezultate u privrednom razvoju Bosansko-podrinjskog kantona i neprocjenjiv doprinos principima humanističkog djelovanja, ispoljenog u području zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija bosanskohercegovačkog stanovništva i ostvarivanju povratničkih prava prognanog stanovništva, u funkciji promoviranja univerzalnih principa općedruštvenog dobra, te prof.dr. Smailu Čekiću - za vrhunske rezultate u području historiografije, savremene političke i vojne historije Bosne i Hercegovine i neprocjenjiv doprinos moralno-etičkim principima djelovanja i društveno-humanističkog angažmana u funkciji odbrane državnog i teritorijalnog jedinstva Bosne i Hercegovine i njene demokratske budućnosti.

Goraždanin Redžo Bekto, koji se zbog ranije preuzetih obaveza nije pojavio u Sarajevu, pa je nagradu u njegovo ime preuzeo Husein Alić, novčani dio nagrade donirao je Staračkom domu u Goraždu. Prof.dr. Smail Čekić novac je poklonio šehidskoj djeci, braći Ismiru i Nuriji Husić iz Bratunca, koji sa majkom žive u Tuzli. Srednjoškolcima odlikašima, Ismiru i Nuriji, prof. Čekić je poklonio 2.000 KM, koliko iznosi novčani dio ove nagrade.

Prisutne u dvorani Doma mladih Skenderija pozdravili su predsjednik Merhameta Hajrudin Šahić, utemeljitelj Fondacije, Livnjak Muradif Ćato, federalni premijer Nedžad Branković i naibu-reis IZ BiH Ismet ef. Spahić.

 


Laureati Fata Orlović, Redžo Bekto i prof.dr. Smail Čekić

16.01.2008
- Upravni odbor MDD «Merhamet» na redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2007. godine, a na prijedlog Savjeta Merhameta, donio je jednoglasnu odluku o dodjeli nagrade Fondacije «Muradif Ćato» za 2007. godinu. Ovogodišnje nagrade dolaze u ruke najsvestranijih intelektualaca, bosanskih rodoljuba i humanista: prof. dr. Smailu Čekiću, Fati Orlović i Redži Bekti.

Svečana dodjela nagrada održat će se u četvrtak, 17. januara 2008. godine u Domu mladih Skenderija.

Fata Orlović - za neizmjernu požrtvovanost i istrajnost u ostvarivanju osobnih i kolektivnih prava bošnjačkih prognanika na posjed, dom i slobodu u vlastitoj domovini - za neprocjenjiv doprinos temeljnim principima univerzalne pravde i vladavine prava u multietničkom bosanskohercegovačkom društvu.

Redžo Bekto - za vrhunske rezultate u privrednom razvoju Bosansko-podrinjskog kantona i neprocjenjiv doprinos principima humanističkog djelovanja, ispoljenog u području zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija bosanskohercegovačkog stanovništva i ostvarivanju povratničkih prava prognanog stanovništva, u funkciji promoviranja univerzalnih principa općedruštvenog dobra.

Prof.dr. Smail Čekić - za vrhunske rezultate u području historiografije, savremene političke i vojne historije Bosne i Hercegovine i neprocjenjiv doprinos moralno-etičkim principima djelovanja i društveno-humanističkog angažmana u funkciji odbrane državnog i teritorijalnog jedinstva Bosne i Hercegovine i njene demokratske budućnosti.

 


Apel predstavnika Merhameta, Caritasa, Dobrotvora i La Benevolencije

20.11.2007 - Čelnici četiriju nevladinih humanitarnih organizacija - Merhameta, Caritasa, Dobrotvora i La Benevolencije pozvali su danas predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini na urgentno djelovanje da bi se umanjili negativni efekti najnovijeg udara na standard bh. građana, odnosno poskupljenja osnovnih životnih namirnica.

Na alarmantno stanje izazvano novim talasom poskupljenja šest strateških proizvoda danas su na pres-konferenciji u Sarajevu ukazali predsjednici Merhameta, La Benevolencije i Dobrotvora Hajrudin Šahić, Jakob Finci i Zdravko Aćimović i direktor Caritasa Bosiljko Rajić.

Istaknuli su da je politička kriza kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina dovela do duboke socijalne krize koja najteže pogađa najsiromašnije dijelove stanovništva.

Upozorili su da je u BiH oko 670.000 građana u stanju socijalne potrebe, od kojih je najveći dio dotakao dno siromaštva.

Predstavnici četiriju humanitarnih organizacija ukazali su na neodrživost stanja u kojem vrijednost potrošačke korpe daleko premašuje primanja velikog broja građana, naglašavajući da ove organizacije pružaju potporu za gotovo pola miliona stanovnika.

Kako je rečeno i pored činjenice da se u javnim kuhinjama dnevno podijeli oko 15.000 obroka najugroženijim kategorijama stanovništva izostali su razumijevanje i potpora nadležnih institucija i organa, tako da rad ovih asocijacija gotovo u cijelosti zavisi od donacija dobivenih iz inozemstva.

Stoga je zatraženo da se ove četiri humanitarne organizacije subvencioniraju za iznos PDV-a, odnosno da se pristupi uvođenju diferencirane porezne stope, te da se za saniranje trenutne situacije mobilizira 400 miliona KM viška prihoda u odnosu na planirane, a ostvarenih naplatom PDV-a.

Bilo je riječi i o širem kontekstu novonastale situacije u BiH - makroekonomskim pokazateljima, debalansu koji se kontinuirano bilježi u vanjskotrgovinskoj razmjeni te odsustvu subvencija za proizvođače u našoj zemlji, što rezultira visokom stopom nezaposlenosti, socijalnom nestabilnošću i odsustvom unutarnjeg tržišta.

Konstatirano je i da bi djelovanje humanitarnih organizacija trebalo "ozakoniti" kroz stvaranje zakonskog okvira, odnosno donošenje posebnog zakona kojim bi se regulirao njihov rad.

Zbog svega što dovodi do daljnje erozije životnog standarda bh. građana neophodno je da predstavnici vlasti u BiH na svim nivoima poduzmu dodatne hitne mjere na planu zaštite socijalne i ekonomske sigurnosti građana, poruka je čelnih ljudi četiriju nevladinih humanitarnih organizacija. (Fena)

 


Delegacija Merhameta boravi u posjeti Muzaferabadu

20.07.2007
- Četvoročlana delegacija HO Merhamet MDD Sarajevo, koju predvodi predsjednik Hajrudin Šahić otputovala je u posjetu Islamskoj Republici Pakistan, kako bi obišla gradilište srednje škole koju Merhamet gradi sredstvima prikupljenim u akciji u BiH. Radovi na školskom kompleksu u gradu Muzaferabadu se odvijaju planiranom dinamikom i očekuje se da će zgrada bii završena do oktobra ove godine.

Tokom boravka u Pakistanu, predstavnici Merhameta su se sastali sa šefom administracije Kašmira Javedom Majiom, a potom posjetili ministra obrazovanja u vladi ove zemlje Javeda Asharafa. (kraj)

 

Teze akcionog djelovanja na suzbijanju prosjačenja u Bosni i Hercegovini

13.06.2007 - Regionalna konferencija o problemima i širenju prosjačenja i drugih pratećih pojava oko i sa ovom devijacijom, koja je 07. juna održana u Sarajevu, ukazala je na svu težinu ovog društvenog problema. Posljednjih godina u zemljama regiona se sve više ukazuje na posljedice koje uzrokuje ova društvena devijacija, a posebno posljedice koje pogađaju maloljetnu djecu koja se sve više prisiljavaju na prosjačenje čime se direktno vrši nasilje nad djecom iz ekonomskih koristi organizatora prosjačenja. Prisiljavanje na prošnju sve više je usmjereno i na osobe sa invaliditetom, socijalno ugrožena i stara osamljena lica. Ovo predstavlja organiziranu kriminalnu radnju pojedinaca, koji uzimaju većinu isprošenog novca, dok osobama koje su prisiljene na prošnju ostaje neznatan dio.

U regionu su, posljednjih godina, preuzimane raznovrsne socijalne, policijske i druge društvene akcije na suzbijanju ove devijacije. I u BiH su posljednje četiri godine preduzimane parcijalne akcije na suzbijanju projačenja, ali značajnih rezultata, nažalost, nije bilo. Stoga, nosiocima odgovornosti vladinog i nevladinog sektora sugeriramo da razmotre ove teze akcionog djelovanja i to:

1.Da se na entitetskim nivoima i na državnom nivou forimiraju koodinaciona tijela koja bi radila na suzbijanju ove pojave. Koordinaciona tijela trebala bi biti sastavljena od predstavnika policijskih struktura, pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja i predstavnika nevladinih organizacija koje djeluju na ovom planu;

2.Da se uspostavi permanentna međuentitetska saradnja odgovornih službi, da se vrši razmjena iskustava, a posebno po pitanju transfera prisilnih prosjaka i otkrivanja nosilaca organizovanog prosjačenja;

3.Da se prije početka turističke sezone u cijeloj BiH, a posebno većim turističkim gradovima izvrši snimanje ove pojave, da se registruju prosjaci i njihovi organizatori te da se izvrši razmjena podataka na svim nivoima, a da nosioci odgovornosti formiraju zajedničke operativne timove sa odgovarajućim stručnjacima;

4.Posebnu pozornost treba usmjeriti na sve učestaliju i masovnu pojavu tjeranja djece na prosjačenje u gradovima, na velikim raskrsnicama, ulazima i izlazima iz gradova, na svečarskim, sportskim i drugim skupovima i spovodima. Kada su u pitanju djeca treba voditi računa o sprovođenju zakonske regulative, a posebno o tome da prisiljavanje na prošnju i korištenje male djece u prošnji predstavlja jednu vrstu nasilja nad djecom;

5.Da se uspostavi komunikacija sa Ministarstvom odbrane BiH s ciljem obezbjeđivanja prostora za formiranje privatilišta za prosjake, prije svega u glavnom gradu BiH, ali i ostalim gradovima u kojima postoje vojni objekti koji nisu u funkciji;

6.Odgovarajuće službe u BiH trebale bi hitno pristupiti ustrojavanju baze podataka iz oblasti socijalnih devijacija. (kraj)

 


Prosjačenje zahtijeva aktivnost cijelog društva

Sarajevo, 07. juni 2007. - Humanitarna organizacija "Merhamet" MDD organizirala je danas u Sarajevu regionalnu konferenciju na kojoj su stručnjaci iz raznih oblasti djelovanja iz BiH i regiona ukazali na problem širenja prosjačenja i drugih pratećih pojava, te sugerirali da rješavanje tog problema zahtijeva organiziranu multidisciplinarnu aktivnost predstavnika vlasti i cijelog društva.

Naglašeno je da se posljednjih godina u BiH preduzimaju parcijalne akcije na suzbijanju prosjačenja, ali da značajnijih rezultata nije bilo. Stoga se smatra neophodnim na entitetskom i državnom nivou formirati koordinaciona tijela koja bi trebalo da budu sastavljena od predstavnika policije, pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja i nevladinog sektora koje djeluje u toj oblasti. 

Ukazano je na činjenicu da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti sve učestalijoj pojavi tjeranja djece na prosjačenje, te s tim u vezi posebno voditi računa o tome da prisiljavanje na prošnju ili korištenje djece u te svrhe predstavlja neku vrstu nasilja nad djecom.

Prosjačenje na ulicama i javnim mjestima okarakterizirano je kao tema o kojoj je nelagodno pričati, ali da se o njoj ne može ni šutjeti. Stoga je današnji regionalni skup shvaćen kao prilika da se razmijene iskustva s nadom da se koordiniranom akcijom bori protiv te pojave i uzroka koji je izazivaju.        

Policijski komesar KS-a Himzo Selimović je istakao da su Zakonom o javnom redu i miru Kantona Srajevo znatno pooštrene novčane kazne za prosjačenje, a visine su različite ovisno o tome da li se radi o osobi koja je zatečena u prosjačenju, navođenju na prosjačenje ili organizatoru prosjačenja. Od svih registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira u ovom kantonu, oko 25 posto je prosjačenje.

Slična situacija je i u Republici Srpskoj, a poseban problem, kako je kazao Miroslav Delić, inspektor u Upravi policiju MUP Republike Srpske, predstavlja utvrđivanje identiteta osoba koje prose, jer uglavnom ne posjeduju lične dokumente.

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac istakla je da je Grad Sarajevo zainteresiran za suzbijanje prosjačenja i skitnje zbog čega je i podržao Protokol o prevenciji, prosjačenju i skitnji koji je uradila Vlada KS-a. Ona je istaknula da je u KS-u u prošloj godini evidentan porast broja prosjaka za 150 posto u odnosu na godinu ranije, te ukazala da prosjačenje negativno utječe i na razvoj turizma u Gradu Sarajevu.

Predsjednik MDD Merhamet Hajudin Šahić naglasio je da je ovo prva konferencija o prosjačenju u BiH, koja je okupila stručnjake iz regiona, te da je cilj skupa bilo stvaranje pretpostavki za provođenje akcionog plana.

-Današnja konferencija je bila prvi korak na tom putu. Iluzorno je očekivati da će ovaj skup ponuditi odgovor i da će poslije konferencije nestati prosjačenja. Ovo je jedan dugotrajan proces koji zahtijeva uključivanje svih institucija i organizacija koje se bave ovim problemom. Nadam da ćemo uskoro sačiniti akcioni plan borbe protiv prosjačenja i ponuditi taj dokument svim institucijama kako bismo zajedničkim snagama pokušali da dođemo do određenih rezultata – kazao je Šahić.

O problemu prosjačenja u BiH na konferenciji u Sarajevu govorili su prof.dr Vahid Kljajić, prof. dr Salih Fočo, prof. dr. Šabani Alisabri, doc. dr. Mujesira Zimić – Gljiva i prof. Dr. Edina Vejo. O iskustvima u suzbijanju prosjačenja govorili su gosti iz zemalja regiona: mr. Dubravko Klarić iz Hrvatske, dr. Mustafa Čustović iz Makedonije i dr. Izudin Hadžagić iz Srbije. (kraj)

 


Premijer Branković primio delegaciju Merhameta

Delegacija Merhameta kod premijera Brankovića...28.05.2007
– Premijer Federacije BiH Nedžad Branković primio je predstavnike HO MDD Merhamet Sarajevo, koji su ga informirali o radu dobrotvornog društva i razvojnim projektima Merhameta u BiH. Premijer Branković je u kabinetu u sjedištu Vlade FBiH primio predsjednika Merhameta Hajudina Šahića, dopredsjednika Abdul-Kerima Fazlića i člana Upravnog odbora Izmira Hadžiavdića. Sastanku je prisustvovao i savjetnik u Vladi FBIH za kulturu i sport Timur Numić, kao i mlada Azra Numanović, učenica iz Sarajeva, koja je u okviru projekta Vlade i NVO “Djeca stubovi svijeta” obavljala dužnost premijera.

Predsjednik Šahić je itakao da Merhamet ove godine planira realizirati nekoliko bitnih akcija i projekata, od kojih će njveći dio biti reliziran u Republici Spskoj, s ciljem pomoći povratnicima. Među problemima koji prate rad Merhameta u manjem bh. entitetu, šahić je naveo nedostatak lijekova za ambulante, izostanak budžetske podrške Vlade RS te nedovoljno razumijevanje tamošnjih vlasti za akcije Merhameta.

Premijer Branković podržao je programe ovog humanitarnog društva, istaknuvši da se treba napraviti tijesna koordinacija između vladinih institucija te svih humanitarnih društava i organizacija kako bi pomoć ljudima u nevolji bila efikasnija.

Premijer je također naglasio potrebu da koordinaciono tijelo svih reprezentativnih humanitarnih organizacija jedinstveno nastupa prema Vladi FBiH radi budžetskog pozicioniranja te osiguranja pomoći i podrške za rad u narednom periodu.

Gostujuća "premijerka" Azra Numanović sa zanimanjem je pratila svoj prvi sastanak u Vladi FBiH te izrazila zadovoljstvo programima "Merhameta" za stipendiranje 350 nadarenih učenika i studenata, posebno onih u Srebrenici. (kraj)

 


O suzbijanju prosjačenja na regionalnoj konferenciji u Sarajevu

15.05.2007
- U Sarajevu će 07. juna biti održana regionalna konferencija o suzbijanju prosjačenja koja će okupiti stručnjake iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH. Konferenciju organizira Humanitarna organizacija Muslimansko dobrotvorno društvo «Merhamet» Sarajevo, pod pokroviteljstvom Uprave Grada Sarajeva, a održat će se u poslovnom centru UNITIC.

«Prvi put u našoj zemlji stručnjaci će raspravljati o problemu prosjačenja, pojavi koja je sve prisutnija u BiH. Svoje učešće potvrdili su eminentni stručnjaci, univerzitetski profesori, socijalni radnici, predstavnici vlasti, te ministarstva unutrašnjih poslova iz BiH i okruženja», kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik Merhameta. (kraj)

 


Predsjednik Mušaraf uručio medalje članovima uprave Merhameta

Tuzla, 28.04.2007
– Tokom današnje posjete Tuzli, predsjednik Islamske Republike Pakistan Pervez Mušaraf (Pervez Musharraf) je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uručio medalje ljekarima i humanitarcima, u znak zahvalnosti za pomoć pruženu narodu Pakistana nakon razornog zemljotresa koji je tu zemlju pogodio u oktobru 2005. godine. Medalje je dobio 49 ljekara, medicinskog osoblja i humanista iz Tuzle i Sarajeva, kao i bh. novinarske ekipe koje su izvještavale iz ugroženih područja u Pakistanu.

Među odlikovanima je i devet članova užeg rukovodstva Merhameta: predsjednik društva Hajrudin Šahić, predsjednik Skupštine Munib Bujak, članovi Upravnog odbora prim.dr. Abdulkerim Fazlić, prof. Harun Imamović, Adil ef. Pezerović, Mustafa Indžić, generalni sekretar Sidik Aždahić i član Savjeta Merhameta, prof.dr. Zijad Pašić.

HO Merhamet MDD u pakistanskom gradu Muzaferabadu gradi srednju školu za djevojke, sredstvima prikupljenim u akciji Merhameta provedenoj u BiH. Očekuje se da će bh. školski “kompleks” biti otvoren do naredne jeseni.

Predsjednik Mušaraf je tokom boravka u Tuzli, gdje je doputovao u pratnji bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, obišao spomenik posvećen pakistanskim oružanim snagama, te položio vijenac na spomeniku “Kapija”, mjestu stradanja 71 tuzlanskog mladića i djevojke, u maju 1995. godine. (kraj)

Doček predsjednika IR Pakistan ispred UKC Tuzla...

Predsjednik Musharraf za govornicom...

Medalja za predsjednika HO Merhamet MDD Hajrudina Šahića...

Dobitnici medalja ispred HO Merhamet MDD...


 


Održana Godišnja izvještajna skupština HO Merhamet MDD Sarajevo

21.04.2007
– U Sarajevu je danas održana redovna Godišnja izvještajna skupština HO Merhamet MDD Sarajevo. U radu skupštine učestvovala su 33 delegata iz svih regionalnih i osnovnih odbora najstarije muslimanske humanitarne organizacije na ovim prostorima, uz prisustvo gostiju iz zemlje i inozemstva. Skupština je usvojila Izvještaj o radu u 2006. te Plan rada u 2007. godini. Pored toga, usvojeni su i izvještaji o radu Nadzornog odbora i Suda časti MDD Merhamet, verificirano imenovanje novih članova Upravnog odbora Merhameta, a usvojena je i Informaciju o radu benzinske pumpe OILMER Sarajevo u 2006. godini.

Podnoseći izvještaj o radu Merhameta, predsjednik Hajrudin Šahić je izrazio zadovoljstvo realizacijom projekata u prošloj godini, rekavši kako je ralizacija u odnosu na 2005. godinu veća za značajnih 15,5 posto. «U 2006. godini smo imali određenih poteškoća koje su nas sputavale u redovnim aktivnostima. Ipak, mislim da smo postigli dobre rezultate za koje su zaslužni svi regionalni i osnovni odbori, Centrala u Sarajevu i prijatelji Merhameta. Svakako, imamo razloga da se ponosimo i našim aktivnostima u inozemstvu», kazao je Šahić. Govoreći o saradnji sa vlastima, predsjednik Merhameta je ukazao na posljedice primjene PDV-a, što se posebno negativno odrazilo na rad narodnih kuhinja. Izrazio je nadu da će novoformirane vlasti imati sluha i humanitrane organizacije osloboditi plaćanja ovog poreza.

Brojne projekte Merhamet planira realizirati i u ovoj godini, a najveći dio bit će usmjeren u jačanje Merhameta u Republici Srpskoj i podršku povratnicima u taj bh. entitet, posebno Istočnu Bosnu, kroz projekte u poljoprivredi i stočarstvu. Također, Merhamet, pored ostalog, namjerava da u pet bh. gradova provede projekat kućne njege.

Zajedno sa Izvještajem o radu u 2006. i Planom rada za 2007. godinu usvojen je i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja HO Merhamet MDD Sarajevo u 2005. i 2006. godini, kojeg je sačinila revizijska kuća «Dervi» Jajce. U nalazu revizora navodi se kako finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled finansijskog poslovanja organizacije i u skladu su sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Na sjednici su dodijeljena i priznanja pojedincima koji su naročito doprinijeli razvoju i jačanju MDD Merhamet. Priznanja su uručena dr. Behiji Rizvić Akšamija, rukovodiocu ambulante Merhameta u Sarajevu, Husejinu Hadžiću, bivšem predsjedniku OO Merhamet Srebrenica i direktoru RO Podrinje, Safetu Mašiću, bivšem direktoru i Nijazu Karaselimoviću, aktivisti Merhameta Banjaluke, te Hamidu Bajriću, bivšem predsjedniku OO Merhamet Kotor Varoš. (kraj)


 


Država traži od nelegitimnog SDD Merhamet da podnese zahtjev za izmjenu znaka i imena

18.04.2007
Ministarstvo pravde BiH zatražilo je od nelegitimnog Saveza dobrotvornih društava Merhamet u Bosni i Hercegovini da tom ministarstvu podnese zahtjev za izmjenu naziva i promjene znaka organizacije, uz upozorenje da će, ukoliko taj zahtjev ne bude dostavljen, Ministarstvo pravde donijeti rješenje o ukidanju registracije i brisanju iz registra.

Ovaj zahtjev je upućen nakon što je HO MDD Merhamet Sarajevo Ministarstvu pravde BiH dostavilo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu od 09. januara ove godine, kojom je Savezu dobrotvornih društava "Merhamet" u BiH zabranjeno da istupa u javnom prometu kao i medijima koristeći ime «Merhamet» i dio ili cijeli žig HO «Merhamet» MDD, koji je 1994. godine zaštićen kod Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH. (kraj)

 

 


Merhamet i Dom zdravlja Kakanj obišli povratnike u Sućeski

16.04.2007 - HO «Merhamet» MDD OO Kakanj i JU «Dom zdravlja» Kakanj organizirali su obilazak povratnika u srebreničkoj mjesnoj zajednici Sućeska. Ljekari dr. Nisvet Trako, dr. Elvedin Zvizdić, dr. Irfan Mešić, dr. Merjema Ismić, dr. Belma Hodžić i dr. Alisa Kubura, koji su bili u šesnaestočlanoj ekipi kakanjskog «Doma zdravlja», obavili su 175 ambulantnih pregleda, a starijim pacijentima bila je omogućena laboratorijska kontrola šećera u krvi i EKG. Među pacijentima je bilo preko pedesetoro djece. Lijekove koje su kakanjski ljekari podijelili povratnicima u Sućesku, osigurali su Dom zdravlja Kakanj i Gradska apoteka Medica.

MDD «Merhamet» OO Kakanj organizirao je podjelu školskog pribora za 68 učenika devetogodišnje osnovne škole u Sućeski. Ovu donaciju osigurali su Medžlis Islamske zajednice Kakanj, knjižara «SM», OŠ «Mulamustafa Bašeskija» i MDD «Merhamet». Pored toga, zahvaljujući pomoći Crvenog križa i preduzeća «Nova trgovina» Kakanj, povratnicima u MZ «Sućeska» podijeljeno je 66 prehrambenih paketa.

Cjelodnevne aktivnosti «Merhameta» i «Doma zdravlja» u Sućeski pratila je kakanjska televizija «IC», koja je napravila prigodnu reportažu.

Nakon završetka planiranih aktivnosti u Sućeski, ljekari i volonteri «Merhameta» posjetili su Srebrenicu, te obišli Memorijalni centar «Potočari». Organizirana je i posjeta neni Fati Orlović u Konjević Polju, u čijem su dvorištu tamošnje vlasti bespravno sagradile crkvu. (kraj)

 


Ministar Branković posjetio Merhamet

03.04.2007
- Ministar za izbjeglice i rasljena lica u Vladi Republike Srpske Omer Branković posjetio je danas sjedište HO "Merhamet" MDD Sarajevo, gdje su ga primili predsjednik i dopredsjednik organizacije Hajrudin Šahić i Harun Imamović.

Tokom razgovora je izražena obostrana spremnost za saradnju na realizaciji projekata poticaja održivom povratku u Republiku Srpsku. (kraj)

 


Akademik Filipović novi član UO Merhamet

02.04.2007Akademik Muhamed Filipović novi je član Upravnog odbora HO «Merhamet» MDD Sarajevo. Akademik Filipović, laureat prošlogodišnje nagrade Fondacije «Muradif Ćato», koju dodjeluje MDD «Merhamet», ubuduće će ravnopravno sudjelovati u donošenju odluka o radu najstarije bošnjačke humanitarne organizacije zajedno sa ostalim članovima upravnog tijela «Merhameta» Amorom Mašovićem, prof.dr. Fahrudinom Rizvanbegovićem, prim.dr. Dželalom Imamovićem, Emirom Nuhanovićem, Izmirom Hadžiavdićem, prof. Harunom Imamovićem, prof. Šefkijom Džekom, prim.dr. Abdulkerimom Fazlićem, Adilom ef. Pezerovićem, prof.dr. Šahzijom Dreca, Rifetom Hozanovićem i Sulejmanom Garibom. (kraj)

 


Štampan deveti broj biltena NAŠ MERHAMET

31.03.2007 - MDD "Merhamet" Sarajevo štampalo je novi, deveti po redu, broj biltena "NAŠ MERHAMET", kojeg  možete downloadirati u pdf formatu prateći slijedeći link. (kraj)

 


Održan trodnevni međukonfesionalni susret od “Jerusalema do Sarajeva”

30.03.2007
Savez karitativnih članica BiH (HO “Merhamet” MDD, Caritas Biskupske konferencije BiH, Dobrotvor i La Benevolencija) organizirao je protekle sedmice u Sarajevu i Mostaru Treće međukonfesionalne susrete vjerskih zajednica i vjerskih humanitarnih organizacija.

Trodnevni skup nazvan “Od Jerusalema do Sarajeva”, organiziran je pod pokroviteljstvom francuske organizacije “Secours Catholique”, a u radu je učestvovalo više od trideset predstavnika vjerskih zajednica iz zemalja Jugoistočne Evrope. Cilj susreta bilo je stvaranje novih staza pomirenja na ovim prostorima, jačanje međureligijskog dijaloga i saradnje humanitarnih organizacija sa vjerskim predznakom.

Tokom prva dva dana skupa, učesnici su se sastali sa čelnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve, Jevrejske zajednice, te predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Organizirana je i posjeta sjedištu MDD “Merhamet” u Sarajevu, kada su se gostima obratili predsjednik “Merhameta” Hajrudin Šahić, dopredsjednik Adil ef. Pezerović, direktor “Merhameta” Travnik Mustafa Indžić, član Savjeta prof. dr. Zijad Pašić, predstavnica Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Senada Karić, te koordinator organizacije CWS u BiH Dževad Avdagić.

Osim boravka u Sarajevu, gdje im je dobrodošlicu poželjela gradonačelnica Semiha Borovac, sudionici ovog skupa boravili su i u Mostaru, gdje su se sastali sa mostarskim muftijom i posjetili Centar "Sveta Obitelj" kojeg vodi biskupijski "Caritas". (kraj)

 


Ambasador Egipta primio čelnike MDD Merhamet

08.03.2007 - Tročlana delegacija MDD “Merhamet” posjetila je Ambasadu Arapske Republike Egipat.

Predsjednik “Merhameta” Hajrudin Šahić, dopredsjednik organizacije dr. Abdulkerim Fazlić i član Savjeta “Merhameta” prof. dr. Zijad Pašić razgovarali su sa ambasadorom Egipta, njegovom ekselencijom Ahmedom El Sayed Khattabom o dosadašnjoj međusobnoj saradnji.

Ambasador Khattab je izrazio spremnost za dodatno unaprjeđenje saradnje ove zemlje i MDD “Merhamet”. Dogovoreno je da se narednog mjeseca održi sastanak na kojem bi se dogovorili modaliteti buduće saradnje. (kraj)

 


Saopćenje za javnost MDD Merhamet

01.03.2007
- Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet suočeno je proteklih dana sa medijskom kampanjom kojom se pokušava diskreditovati rad i sve što ova institucija postiže proteklih decenija u Bosni, ali i šire.

Vidljivo je ko su izvršioci, ali za sada možemo pretpostavljati ko su nalagodavci prave hajke, koja se iz sedmice u sedmicu vodi preko odabranih medija. U nastupima određenih osoba navode se laži koje su već procesuirane i presuđene od niza sudova u ovoj državi, ali se poznatom nacističkom metodom da «više puta ponovljena laž postaje istina» pokušava diskreditovati rad Merhameta.

Iako ne želimo polemisati sa pojedincima okupljenim u organizaciju, kojoj je zabranjen rad pod tim imenom, dužni smo javnost obavjestiti o sljedećem:

-Ne postoje dva Merhameta u BIH, postoji samo Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, sa sjedištem u Sarajevu. Grupa osoba, koja sebe naziva Savez dobrotvornih društava Merhamet djeluje nelegalno. Naime, drugostepeni sudovi, pravosnažnim odlukama u Sarajevu i Distriktu Brčko donijeli su presude kojima se takozvanom Savezu zabranjuje korištenje znaka, logoa i imena Merhamet. Sudske presude se provode, izvršavaju, a svako kršenje krivično je djelo i naši pravni zastupnici su obavjestili sud o kršenju presude.

-Ljudi koji sebe lažno predstavljaju, sa ukinutim pečatom, zabranjenim znakom i nedozvoljenim imenom organizacije su osoba protiv koje je potvrđena optužnica i vodi se postupak za pronevjeru, zbog čega je i istjeran iz Merhameta. Istjerivanje sa posla potvrdio je i Vrhovni sud, a utvrđenu pronevjeru će zadnju riječ reći sud. Drugi čelni čovjek je osoba koja je napravila više od 13.000 KM pronevjere u točenju goriva, zbog čega je Merhametu račun blokiran, pa se sad vraćaju dugovi koje je napravila osoba koja je takođe zbog pronevjera istjerana iz Merhameta.

-Pojednostavljeno, paralelni Merhamet su formirali ljudi koji su ogrezli u kriminalu i kad su otkriveni i istjerani, jer su prljali ime naše organizacije, odlučili su da lažima, podmićivanjem i kriminalom, dalje zbunjuju javnost koristeći istovjetno ime organizaciji koja djeluje decenijama.

-Oni MDD Merhamet optužuju preko plaćenih medija da su pronevjerene stotine miliona KM. Na žalost naroda BiH, Merhamet u decenijama svog djelovanja nije imao u opticaju sredstva desetostruko manja od navedenih. Finansisjka policija na žalost osoba koje iznose takve laži, provela provjeru poslovanja zadnjih deset godina rada MDD-a i nisu naišli ni na jednu nepravilnost niti odgovornost prvih ljudi. Svaka KM, kutija pomoći ili transakcija nalaze se u računarskoj mreži i knjigovodstvenim programimam i nadležnim su dostupni u svakom minutu na bilo kojoj lokaciji Merhameta u BIH, jer je poslovanje centralizovano i kompjuterizovano. Finansijski izvještaji MDD Merhamet su godinama već pozitivni i ocijenjeni kao vrlo kvalitetni.

-Obavještavamo ovom prilikom sve pisane i elektronske medije da su Kantonalni sud Sarajevo kao nadležni drugostepeni, te sud Distrikta Brčko donijeli zabranu da bilo ko osim MDD Merhamet koristi ime, pečat i karakteristični znak. Objavljivanjem informacije grupe ljudi koji sebe predstavljaju kao SDD Merhamet krivično je djelo i saučesništvo uizvršenju krivičnog djela. MDD Merhamet ima znak, ime i logo zaštićene međunarodnim propisima u nadležnim bh. I međunarodnim institucijama, te svi oni, koji objavljuju i upotrebljavaju nedozvoljeno ovaj znak, biće procesuirani, a njihovi pomagači odgovorni za suizvršenje. O ovome ćemo naredne sedmice obavjestiti i Regulatornu agenciju za komunikacije RAK i Vijeće za štampu.

-MDD Merhamet ne želi polemisati sa bilo kakvom sudskom presudom, niti sa osobama čije djelovanje je proglašeno nelegalnim, nezakonitim, a koji protiv sebe imaju pravosnažne presude i sudske procese. MDD je protekle godine transparetno podijelio nekoliko miliona KM pomoći, učestvovao u pedesetak akcija pomoći u BiH i inostranstvu, dok neformalne grupe pojedinaca sa kriminalnim dosjeima iza sebe imaju samo medijske nastupe i iznošenje kleveta, dezinformaicja i klasičnih laži.

-Svim medijima, javnosti na raspolaganju stoji sva raspoloživa sudska dokumentacija, pravosnažne presude, podaci, te sve što je MDD Merhamet uradio proteklih godina. MDD Merhamet ubuduće reagovati na navode kriminogenih pojedinaca i grupa, nego će punim kapacitetom koristiti mogućnosti pravne države, sudske organe i prijavljivati svako kršenje sudskih presuda, kriminalne radnje i pomagače, a novac dobijen od naplate tužbi za klevete, diskreditaciju i davanje lažnih informacija upotrijebićemo za poboljšanje rada narodnih kuhinja i pomaganje socijalno ugroženim građanima BIH. (kraj)
 


Belkić primio delegaciju Merhameta

27.02.2007
Predsjednik Zastupničkog doma Parlamenta BiH Beriz Belkić primio je delegaciju MDD “Merhamet” Sarajevo.

Belkić je sa predsjednikom Merhameta Hajrudinom Šahićem i članovima uprave ove organizacije Izmirom Hadžiavdićem i dr. Abdulkerimom Fazlićem razgovarao o donošenju zakona kojim bi se regulirao rad humanitarnih organizacija na nivou cijele države, kao i subvencioniranju poreza na dodatnu vrijednost kojeg plaćaju i humanitarne organizacije.

Predsjednik Zastupničkog doma Parlamenta BiH i čelnici “Merhameta” razgovarali su i o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kojima je predviđeno da pravo na organiziranje polaganje ispita iz poznavanja prve pomoći bude dato svim humanitarnim organizacijama u BiH. (kraj)
 

 


Delegacija Merhameta u martu putuje u Hag

27.02.2007
Delegacija MDD “Merhamet” ovog mjeseca planira obići bošnjačke optuženike koji se nalaze u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu.

“Zahtjev za izdavanje odobrenja za posjetu pritvorskoj jedinici Haškog tribunala ‘Merhamet’ je podnio još prošle godine i nedavno smo dobili neophodnu dozvolu”, kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik MDD “Merhamet” Sarajevo. Pored Šahića, delegaciju “Merhameta” činit će i potpredsjednici organizacije dr. Harun Imamović, Amor Mašović i Adil ef. Pezerović. (kraj)

 


Održan trodnevni seminar za knjigovođe Merhameta

09.02.2007
Knjigovođe “Merhameta” iz svih regionalnih odbora u Bosni i Hercegovini učestvovali su na seminaru u Zenici gdje su stekli nova znanja iz oblasti vođenja poslovnih knjiga, ali i obavili završne pripreme za izradu konsolidovanog finansijskog izvještaja ove humanitarne organizacije za prošlu godinu. U radu trodnevnog seminara, koji je u protekla tri dana održan u zeničkom odmaralištu “Bistričak”, sudjelovale su 24 knjigovođe “Merhameta”, a seminar su vodili ovlašteni revizori preduzeća “Revizija Dervi” iz Jajca.

”Ovakve seminare organiziramo od ljeta 2004. godine. Cilj je razmjena informacija i iskustava knjigovođa ‘Merhameta’, ali i pružanje naše pomoći u savladavanju znanja iz ove oblasti. Prvi konsolidovani finansijski izvještaj smo zajednički napravili za fiskalnu 2005. godinu, tako da ćemo ove godine imati uporedne podatke o finansijskim kretanjima u protekle dvije godine”, kazao je Nijaz Dervišić, direktor revizijskog preduzeća Dervi.

On je izrazio zadovoljstvo opremljenošću “Merhameta” informatičkom opremom, kao i činjenicom da su svi regionalni odbori ove humanitarne organizacije informatički umreženi sa centralom društva u Sarajevu, što omogućuje lakše vođenje poslovnih knjiga. (kraj)

 


Delegacija "Merhameta" Posjetila Ambasadu IR Pakistan

07.02.2007
- Na poziv njene ekselencije, ambasadorice Shireen A. Moiz, delegacija MDD "Merhamet" posjetila je danas Ambasadu Islamske Republike Pakistan u BiH. Delegaciju "Merhameta" činili su predsjednik Hajrudin Šahić, te dopredsjednici dr. Abdul-Kerim Fazlić i Harun Imamović.

Ambasadorica Moiz je izrazila zadovoljstvo vijestima o napretku u izgradnji Srednje škole za djevojke u pakistanskom gradu Muzaferabadu, koja se finansira sredstvima koja je u BiH prikupio "Merhamet".

Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom "Merhameta" i Pakistana, kao i želja za dodatnim poboljšanjem te saradnje. (kraj)
 


Savezu dobrotvornih društava zabranjeno korištenje imena «Merhamet»

07.02.2007
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu od 31. maja prošle godine i Savezu dobrotvornih društava «Merhamet» zabranio korištenje naziva «Merhamet». Presudom sudskog vijeća, kojim je predsjedavala sutkinja Lejla Hadžimuratović, tuženi Savez dobrotvornih društava «Merhamet» je obavezan da HO «Merhamet» MDD Sarajevo nadoknadi i troškove parničnog postupka u iznosu od 5.303,17 maraka.

Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu je odbilo žalbu tuženog Saveza dobrotvornih društava «Merhamet» i prvostepenu presudu u dijelu kojim je utvrđeno da je tuženi povrijedio prava tužitelja iz osnova prava na žig i djelo nelojalne konkurencije, zbog čega mu je zabranjeno dalje korištenje žiga tužitelja, potvrdilo.

Povreda prava na žig i djelo nelojalne konkurencije, baš kao i u Sarajevu, ustanovljeni su sredinom decembra prošle godine i na Osnovnom sudu Brčko Distrikta BiH. Naime, ovaj sud je donio presudu u korist HO «Merhamet» MDD Sarajevo i brčanskom «Merhametu» zabranio korištenje tog naziva i daljnje korištenje žiga, kojeg je sarajevski «Merhamet» zaštitio 1994. godine, a zaštita je na Institutu za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlansištvo BiH produžena u februaru 2005. godine, sa rokom važenja do augusta 2014. Tuženo udruženje iz Brčkog obavezano je da, po prijetnjom prinudnog izvršenja, sarajevskom «Merhametu» nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.465,00 KM. (kraj)

 


Novogodišnji paketići za učenike na Kosovu

25.01.2007
- U povodu Nove hidžretske godine, HO "Merhamet" MDD Kosovo je organizirao podjelu novogodišnjih paketića za učenike koji u Bošnjačkom kulturnom centru u Prištini pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Aktivnost je organizirana kroz projekat "Djeca za djecu", a Bošnjački kulturni centar i kosovski "Merhamet" su ovu aktivnost proveli i prošle godine, tako da se očekuje da ova saradnja postane tradicionalna. (kraj)
 

 


Učestvovali u radu međunarodne konferencije u Bamu

22.01.2007
- Delegacija HO MDD "Merhamet", koju su čini potpredsjednik organizacije dr. Harun Imamović i sekretar "Merhameta" Sidik Aždahić, učestvovala je u radu Prve međunarodne konferencije "Borba protiv siromaštva i samoodrživi razvoj", kojeg je u Teheranu organizirala iranska fondacija "Imam Khomeini Relief Foundation“. Pored predstavnika "Merhameta" i nevladinih organizacija iz zemlje domaćina, u radu konferencije sudjelovale su organizacije iz Italije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Irske, Tunisa, Alžira, Kuvajta, Jordana, Indonezije, Tajlanda, Libana, Australije, Azerbejdžana, Turske, Španije. Donesena je odluka o osnivanju Fonda za zajedničko djelovanje u hitnim i vanrednim situacijama, a usvojen je i zaključak da se konferencija organizira svake druge godine.

Boravaka u IR Iran, predstavnici MDD "Merhamet" su iskoristili da obiđu školu u gradu Bamu, koja je izgrađena nakon razornog zemljotresa, sredstvima u iznosu od oko milion maraka, koja su prikupili "Merhamet", državne institucije i IZ BiH. (kraj)

 


Pojačane aktivnosti povodom Nove hidžretske godine

19.01.2007
HO MDD “Merhamet” Sarajevo će povodom Nove hidžretske godine upriličiti niz manifestacija i provesti vanredne aktivnosti.

Prema riječima Hajrudina Šahića, predsjednika MDD “Merhamet”, centralna manifestacija povom nastupanja 1428. hidžretske godine održat će se u Travniku, a za područje zemamlja bivše Jugoslavije, u kojima djeluje “Merhamet”, u mjestu Tutin u Sandžaku.

“Preko svojih regionalnih i osnovnih odbora, ‘Meramet’ je u proteklim danima podijelio preko 3.000 paketa sa prehrambenim namirnicama socijalno-ugroženima u BiH. Kada su u pitanju narodne kuhinje ‘Merhameta’, oni će imati ‘pojačane’ obroke”, kazao je Šahić.

 


Dodijeljene nagrade Fondacije "Muradif Ćato"

11.01.2007 - Akademik Muhamed Filipović, vakif Adil-beg Zulfikarpašić i prof.dr. Faris Gavrankapetanović dobitnici su nagrade Fondacije «Muradif Ćato» za 2006. godinu, koju dodjeljuje MDD «Merhamet» Sarajevo.

Zbog zdravstvenih problema, Adil-beg Zulfikarpašić nije prisustvovao svečanosti, ali je nagradu umjesto njega primio član Upravnog odbora Fondacije Adil-beg Zulfikarpašić Mirsad Kurtović.

Priznanja i nagrade u iznosu od po dvije hiljade maraka dodijeljene su sinoć uz prisustvo velikog broja gostiju u hotelu «Bosnia» u Sarajevu, a Gavrankapetanović i Zulfikarpašić odrekli su se novčane nagrade u iznosu od 2.000 KM u korist udruženja «Obrazovanje gradi BiH» i «Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH».

Predsjednik «Merhameta» Hajrudin Šahić kazao je kako ga posebno raduje što ove nagrade dolaze u ruke najistaknutijih intelektualaca, bosanskih rodoljuba i humanista.

«Veoma mi je drago da me se neko sjetio i odao priznanje za ono što sam cijeli život radio. To je afirmacija i emancipacija mog bošnjačkog naroda», kazao je akademik Filipović.

Prof.dr. Gavrankapetanović je istakao kako mu je priznanje posebno značajno, jer dolazi od jedne značajne institucije bošnjačkog naroda.

Dodjeli nagrada prisustvovao je i dr. Haris Silajdžić, član Predsjedništva BiH.

 

 

     

Konferencija za novinare MDD “Merhamet” Sarajevo

28.12.2006
MDD “Merhamet” Sarajevo objavilo je danas imena laureata ovogodišnje nagrade Fondacije “Muradif Ćato”, koja se dodjeljuje svake godine, istaknutim pojedincima koji svojim angažmanom doprinose razvoju i očuvanju kulturnog, duhovnog i povijesnog identiteta BiH.

“Nagrada će ove godine biti dodijeljena akademiku prof.dr. Muhamedu Filipoviću, Adil-begu Zulfikarpašiću i prof.dr. Farisu Gavrankapetanoviću”, saopćio je na konferenciji za novinare u Sarajevu prof.dr. Uzeir Bavčić, predsjednik Savjeta MDD “Merhamet”. Nagrade će laureatima biti uručene na svečanosti koja će se u Srajevo održati 10. januara.

Predsjednik “Merhameta” Hajrudin Šahić saopćio je da je prije mjesec dana sa preduzećem GP “Put” Sarajevo potpisan ugovor o gradnji škole u pakistanskom gradu Muzaferabadu. Projekat će u potpunosti finansirati “Merhamet”, sredstvima prikupljenim u akciji provedenoj u BiH, a očekuje se da će radovi na gradnji bh. školskog “kompleksa” u Muzaferabadu, kojeg je u oktobru 2005. godine pogodio razoran zemljotres, biti završeni do sredine naredne godine.

"’Merhamet’ se u protekle dvije godine odazvao na sve apele pomoći, pogotovo kada su u pitanju prirodne katastrofe. Pomogli smo i Iranu, Indoneziji, Pakistanu, stanovništvu u Meksičkom zaljevu, te djeci Libana", kazao je Šahić, te dodao da je, za ove akcije, uz pomoć organizacija "Merhameta" iz inostranstva i donacijama građana, prikupljeno četiri miliona mraka.

Rezimirajući rad "Merhameta" u 2006., Šahić je još jednom istakao posljedice koje Udruženje trpi zbog primjene poreza na dodatnu vrijednost za humanitarne organizacije.

"Primjena PDV-a se negativno odrazila na rad naših kuhinja i zbog finansijskih poteškoća smo morali reducirati broj korisnika. Do danas nismo dobili nikakav povrat novca koje, po Zakonu, uplaćujemo niti smo dobili bilo kakvu stimulaciju koju su nam obećavali federalni i državni nivoi vlasti", pojasnio je Šahić.

 


Podijeljena nova rata stipendija

23.12.2006
- U sjedištu MDD "Merhamet" u Sarajevu podijeljene su tri rate stipendija, u iznosima od 75,00 do 90,00 eura. Stipendije za učenike i studente slabog imovnog stanja obezbjeđuju se kroz zajednički projekat centrale u Sarajevu i organizacije "Merhameta" u Njemačkoj.

Stipendije za učenike i studente bez jednog ili oba roditelja, mahom iz mjesta u Istočnoj Bosni - Srebrenice, Bratunca, Žepe i Vlasenice, osigurali su pojedinačni donatori - autohtoni stanovnici Njemačke, ali i Bošnjaci koji žive i rade u toj prijateljskoj zemlji.

 


Čelnici Merhameta razgovarali sa Galijaševićem i Smajlovićem

15.12.2006
- Čelnici HO MDD «Merhamet» Sarajevo razgovarali su u Zenici sa premijer ZDK Miralemom Galijaševićem i općinskim načelnikom Zenice Husejinom Smajlovićem.

Predsjednik Merhameta Hajrudin Šahić i član upravnog odbora najstarijeg bošnjačkog humanitarnog društva u BiH dr. Dželal Imamović su premijera Galijaševića upoznali sa aktivnostima koje «Merhamet» provodi u BiH, sa posebnim akcentom na narodne kuhinje. Galijašević je istakao opredjeljenost Kantonalne vlade da i u narednoj godini, kao i ranije, podrži rad, ne samo «Merhametovih», nego i ostalih narodnih kuhinja u ZDK.

Sa općinskim načelnikom Zenice Husejinom Smajlovićem, Šahić i dr. Imamović su razgovarali o mogućnostima sudjelovanja općine Zenica u obnovi prostorija «Merhameta» u ovom gradu. Smajlović je izrazio spremnost zeničke administracije da finansijski pomogne ovaj projekat, ali je kazao da će se o tome moći razgovarati tek krajem januara, do kada treba da bude završen idejni projekat Glavne gradske magistrale. Nakon toga će biti poznato da li će stara zgrada u kojoj je smješten RO «Merhamet» Zenica biti rušena. Ukoliko se zgrada nađe na trasi buduće glavne gradske prometnice, Općina Zenica će, prema Smajlovićevim riječima, obezbjediti nove prostorije za rad ovog humanitarnog društva.

 


Počela akcija «Kurban 2006/1427»

30.11.2006 - MDD «Merhamet» Sarajevo donijelo je odluku da i ove godine pomogne muslimanima u nabavci i klanju kurbana u Australiji, po popularnoj i prihvatljivoj cijeni, naročito za muslimane skromnijih finansijskih mogućnosti.

«U tom smislu, 'Merhamet' je otvorio svoje šaltere za uplate na cijelom području Bosne i Hercegovine. Svakako, kao i do sada, naručioci kurbana mogu da zahtijevaju da im se na njihovu adresu dostavi dio kurbana za vlastitu upotrebu», kazao je dr. Dželal Imamović, predsjednik «Merhametove» komisije za akciju «Kurban 2006/1427».

«Merhametove» kuhinje koriste kurbansko meso za spravljanje hrane za siromašno stanovništvo BiH. Nažalost, u BiH ima puno siromašnih i u pogledu materijalnog stanja ovisnih ljudi, kojima «Merhamet» pomaže u preživljavanju. Zahvaljujući korištenju kurbanskog mesa, «Merhamet» može da spravi preko 8.000 obroka dnevno, u svoje 24 kuhinje širom naše države.

«Ovom prilikom želimo napomenuti da nema nikakve sumnje u ispravnost 'Merhametove' organizacije nabavke i klanja kurbana u Australiji. Ove godine je jedna 'Merhametova' komisija posjetila klaonice u Australiji u kojima se kolju naši kurbani i konstatirala da se odabir i klanje kurbana odvija u skladu sa islamskim zahtjevima, bez ikakve primjedbe. U istim klaonicama naručuju kurbane i druge islamske zajednice, pa i naša islamska zajednica bosanskih muslimana u australijskoj dijaspori», kaže dr. Imamović, ističući kako bosanskohercegovački muslimani kurbane preko "Merhameta" mogu uplatiti najkasnije do 27. decembra ove godine.

 


Tuzla: Paketi Merhameta Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize

23.11.2006
- Članovi Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Banovićima, Živinicama i Kladnju danas su primili 30 paketa od Merhameta Tuzla. Paketi sadržavaju osnovne životne namirnice i umnogome će pomoći ovoj kategoriji stanovnika, prenosi Fena.

Donacija u paketima samo je jedan dio aktivnosti koje posljednjih nekoliko godina intenzivno provodi Merhamet.

Predsjednik Regionalnog odbora Merhameta Tuzla Adil ef. Pezerović najavio je danas da će u narednom periodu akcent staviti na ovu kategoriju stanovništva.

 


Merhamet otvorio kuhinju u Fojnici

11.11.2006U prisustvu predstavnika MDD «Merhamet», općinskog načelnika Salkana Merdžanića, te predstavnika kulturnog i vjerskog života Fojnice, otvorena je «Merhametova» narodna kuhinja. Kuhinja u Fojnici je peta kuhinja koja je otvorena na području kojeg pokriva RO «Merhamet» Travnik.

«Nakon kuhinja u Travniku, Novom Travniku, Donjem Vaukufu i Jajcu, ovo je peta 'Merhametova' narodna kuhinja u Srednjobosanskom kantonu. U ovim kuhinjama hranimo oko hiljadu socijalno ugroženih građana. Imamo dobru saradnju sa općinskim vlastima, a obroci su kvalitetni i sastoje se od dvije vrste jela. Po prvoj najavi ovdje ćemo imati od 150 do 200 korisnika, kazao je Mustafa Indžić, direktor RO Merhamet Travnik.

 

 


Dallasov namještaj za socijalno ugrožene porodice

08.11.2006Tvornica namještaja «Dallas» iz Sarajeva donirala je namještaj iz svog proizvodnog asortimana za trinaest socijalno-ugroženih porodica na području Travnika, Tuzle, Jablanice, Bihaća, Cazina i Zenice. Spiskove korisnika sačinila je HO «Merhamet» MDD Sarajevo, a donirani su kvalitetni kauči proizvedeni u pogonima «Dallasa».

«Dallasove» kauče, koji se prodaju po cijeni od 350,00 maraka, dobili su Enver Rukoči, Sadeta Mahmić i Redžiba Ormanović iz Zenice, Mukelefa i Hatidža Herceg iz Travnika, Azra Hajrulahović, Ismail Šahinović i Mirsada Salihović iz Tuzle, Fatima Jamaković i Edita Klepo iz Jablanice, Rubija Sović i Nurija Ljubljankić iz Cazina te Rimzeta Kovačević iz Bihaća.

 

 


Tuzlanski "Merhamet" podijelio 50 paketa djeci sa psiho-fizičkim smetnjama

25.10.2006
- Muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet" - Regionalni odbor Tuzla podijelilo je danas 50 paketa slatkiša i prehrambenih proizvoda štićenicima Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Direktor tuzlanskog "Merhameta Adil ef. Pezerović je kazao da su danas završene ramazanske i bajramske aktivnosti ovog društva, koje je tokom mjeseca ramazana podijelilo 3.200 paketa povratnicima, ratnim vojnim invalidima i ostalim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

"Znamo da ovi paketi nisu dovoljni i smatram da bi cijela društvena zajednica trebala povesti više računa o djeci čiji su roditelji siromašni. Pored dječijih paketića, i njihovi roditelji će dobiti pakete s osnovnim potrepštinama", dodao je Pezerović.

Tokom ramazana tuzlanski "Merhamet" tuzlanske regije je organizirao više od 26.000
iftara, uglavnom za učenike i studente. Iz "Merhameta" najavljuju da je u narednom periodu predviđeno otvaranje još četiri narodne kuhinje u Živinicama, Banovićima, Srebreniku i Gračanici.

 


Štampan novi broj "Merhametovog" biltena

22.10.2006 - MDD "Merhamet" Sarajevo štampalo je novi, sedmi po redu broj biltena u kojem, između ostalog, donosimo informacije o aktivnostima "Merhameta" tokom proteklog mubarek mjeseca ramazana, a prenosimo i dio atmosfere sa svečanih akademija održanih u Sarajevu i Tuzli, povodom jubileja ovog društva. U Biltenu broj 7 donosimo i informacije o aktivnostima "Merhameta" u inozemstvu.

Bilten je u elektronskoj formi dostupan na www.merhamet.co.ba (pratite link), a težina pdf dokumenta je 1,43 MB.

 


Podijeljenje avgustovske stipendije


18.10.2006
- U sjedištu MDD «Merhamet» u Sarajevu izvršena je podjela avgustovske rate stipendija za učenike i studente slabog imovnog stanja, koje su obezbjeđene zahvaljujući «Merhametu» Njemačke.

Ratu stipendije u iznosu od 25,00 eura dobili su učenici i studenti Edin Cocalić, Edin Delić, Azmir Dudić, Adnan Fejzić, Naida Frko, Imer Husejnović, Muamer Husejnović, Amra Katica, Šejla Katica, Rešid Muhić, Admir Osmanović, Suada Selimović, Alma Smajić, Semir Sović, Selma Šabanija i Selmo Zuhrić.

Program stipendiranja učenika u studenata slabog imovnog stanja, MDD «Merhamet» Sarajevo realizira uz podršku organizacije «Merhameta» u Njemačkoj. Kroz ovaj program do sada je prošlo preko 2.000 stipendista, koji su ostvarivali izuzetne uspjehe u svom školovanju.

 


Slatki paketići za najmlađe pacijente

17.10.2006
- MDD «Merhamet» organiziralo je podjelu bajramskih paketića za 140 djece smještenih na odjeljenjima pedijatrije, traumatologije i dječije hirurgije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

U pratnji generalnog direktora ovog centra, prof. dr. Farisa Gavrankapetanovića i načelnice Odjeljenja pedijatrije prof. dr. Senke Mersihović - Dinarović, predsjednik MDD «Merhamet» Hajrudin Šahić, te članovi Upravnog odbora najstarijeg bošnjačkog humanitarnog društva u BiH Amora Mašovića i dr. Abdulkerima Fazlića obišli su pomenute odjele i sa mališanima podijelili radost bajramskih blagdana.

«Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje 'Merhamet' realizira. Tokom mjeseca ramazana, paketiće sa slatkišima, bojankama, crtankama, podijelili smo i mališanima smještenim u bolnicama u Zenici, Tuzli i Sarajevu», kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik MDD «Merhamet». On je najavio skoru isporuku novog dijagnostičkog aparata za potrebe Odjeljenja kardiologije, vrijednog oko 16.000 dolara, kojeg su kupili Bošnjaci raseljeni u Sjedinjenim Američkim Državama.

Generalni direktor KCUS prof. dr. Faris Gavrankapetanović zahvalio se «Merhametu» na dosadašnjoj podršci, podsjetivši na posebno važnu ulogu ovog dobrotvornog društva tokom agresije na BiH.

  


Ambasador Ramadanović posjetio Centralu "Merhameta"

16.10.2006 - Centralu "Merhameta" u Sarajevu posjetio je ambasador Bosne i Hercegovine u Indoneziji Murat Ramadanović. Sa predsjednikom Hajrudinom Šahićem i njegovim saradnicima, ambasador Ramadanović je razmijenio informacije o zbivanjima u Indoneziji i mogućnosti saradnje "Merhameta" i humanitarnih organizacija u toj zemlji, a razgovarano je i o gradnji osnovne škole u području pogođenom razornim cunamijem, kajem 2004. godine, za koju je "Merhamet" u akciji provedenoj u BiH prikupio 100.000 maraka.
 


MI "Ovako" i dalje uz "Merhamet"

13.10.2006
- MI "Ovako" se ubraja među najjznačajnije domaće donatore MDD "Merhamet". Samo u ovoj godini, MI "Ovako" će "Merhametu" isporučiti deset tona roba iz svog proizvodnog asortimana.

Predstavnici sarajevske kompanije danas su Regionalnom odboru "Merhameta" u Zenici isporučili donaciju za potrebe javnih kuhinja u ovoj regiji, u Zenici, Kaknju i Brezi. Preko 350 kilograma pilećih bataka, trideset paketa pilećeg i pedeset paketa konzerviranog goveđeg ragua znatno će popraviti kvalitet obroka u narodnih kuhinjama u pomenutim gradovima.

 


Započeta izgradnja "Merhametove" škole u Pakistanu

12.10.2006
- U prisustvu ambasadora BiH u Pakistanu Damira Džanke, visokih pakistanskih dužnosnika, koje je predvodio pukovnik Nadeem Ahmet, medija i lokalnih vlasti, u pakistanskom gradu Chatter Klassu otkrivena je spomen-ploča za gradnju zgrade osnovne škole, koja će se finansirati sredstvima prikupljenim u akciji "Merhameta" u BiH.


Istovremeno je otkrivena i spomen-ploča za izgradnju medicinske ambulante koju zajednički, sredstvima prikupljenim na donatorskoj konfrenciji u Tuzli, finansiraju Univerzitetski klinički centar i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona. Značajna sredstva izdvojila je i Vlada Kantona Sarajevo.

Projekat izgradnje bh školskog kompleksa u Chatter Klassu vrijedan je oko 250.000 dolara, a radovi su povjereni bh. firmi GP "Put".

 


Čelnici "Merhameta" posjetili Goražde i Čajniče

09.10.2006U Goraždu je proteklog vikenda održana Izborna skupština MDD «Merhamet» na kojoj je za predsjednika ovog odbora najstarijeg muslimanskog dobrotvornog društva u BiH izabran Šemsudin Kuljuh. Gosti Izborne skupštine bili su predsjednik «Merhameta» Hajrudin Šahić i članovi Upravnog odbora dr. Dželal Imamović i prof. Šefkija Džeko. Organiziran je i susret sa goraždanskim načelnikom Mustafom Kurtovićem, a razgovarano je o budućoj saradnji lokalnih vlasti i «Merhameta».

Drugog dana boravka u tom dijelu BiH, delegacija «Merhameta» posjetila je povratnička sela u općini Čajniče – Međurečje, Jajina, Sudići, Kapov Han i Miljen, gdje su povratnicima uručeni paketi sa prehrambenim artiklima i školskim priborom. Organizirana je i posjeta mjestu Batovo, a čelnici «Merhameta» obišli su Arslana Ćelu, najstarijeg povratnika u tom mjestu, koji još uvijek živi u kolibi bez električne energije i vode. Potom su predstavnici «Merhameta» prisustvovali i sjednici Skupštine MDD «Merhamet» Čajniče, na kojoj je za predsjednika odbora izabran Esad Kulelija.

 


Prehrambeni paketi za korisnike kuhinje u Zenici

07.10.2006 - Turska humanitarna organizacija “Deniz Feneri” obezbjedila je pakete sa prehrambenim artiklima za sve korisnike narodne kuhinje MDD “Merhamet” u Zenici.

Pakete za 133 korisnika ove kuhinje uručio je predstavnik turske humanitarne organizacije Ridvan Sandžakli.

 


Iftar za prijatelje i čelnike “Merhameta”

06.10.2006 - Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” godinama njeguje tradiciju organiziranja iftara, kako za socijalno ugrožene - korisnike narodnih kuhinja, učenike i studente, tako i za prijatelje i donatore ove organizacije.

U četvrtak (05. oktobra) u Sarajevu je, u hotelu "Alem" organiziran iftar za prijatelje i aktiviste MDD “Merhamet”. Radost ramazanskog iftara podijelio je i naibu-reis Islamske zajednice u BiH Ismet ef. Spahić.

 


"Merhamet" Sandžaka pod okriljem MDD "Merhamet""

25.09.2006 - Proteklog vikenda u Sjenici je održana Obnoviteljska skupština "Merhameta" Sandžaka, humanitarne organizacije koja će djelovati na području Priboja, Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Prijepolja i Nove Varoši.

Radu Obnoviteljske skupštine prisustvovalo je 120 delegata, a za predsjednika je izabran dr. Fahrudin Fijuljanin. Time se "Merhamet" Sandžaka pridružio porodici organizacija MDD "Merhamet" Sarajevo, koje djeluju u dijaspori.

Nakon petnaest godina obnovljenog rada, najstarija muslimanska humanitarna organizacija na ovim prostorima sada je aktivna u Kanadi i SAD, Australiji, Njemačkoj, Danskoj, zemljama Skandinavije, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu.

 


Svečana akademija povodom jubileja “Merhameta”

20.09.2006 - "Merhamet" je u proteklih petnaest  godina uradio jako puno stvari, a za vrijeme agresije na BiH naš primarni cilj je bio da nijedan građanin BiH ne umre od gladi, u čemu smo i uspjeli, kazao je predsjednik Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" Hajrudin Šahić, na svečanosti povodom obilježavanja petnaeste godišnjice obnovljenog rada, nakon višedecenijske zabrane od strane komunističkih vlasti u bivšoj državi.

Šahić je istakao da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas za šehidske porodice izdvojeno puno sredstava, između ostalog, za stipendiranje učenika šehidskih porodica. "Otvorili smo najsavremeniju otropedsku radionicu na Balkanu, ugradili 680 raznih vrsta najmodernijih proteza i za te namjene, uz pomoć donatora, obezbjedili 1.100.000 maraka. Za naše studente, u vidu stipendija smo obezbijedili 1.280.000 maraka. Mislim da je ovo najbolja investicija 'Merhemeta', ulaganje u mlade. Također, sanirali smo 1.500 kuća povratnicima u manji bh. entitet. Očekujemo još veću podršku lokalnih organa vlasti, ali je ona, nažalost, u manjem bh. entitetu u najvećoj mjeri izostala", rekao je Šahić.

Skupu u poslovnom centru UNITIC u Sarajevu obratio se i Sulejman Tihić, član Predsjedništva BiH. “Kao predsjedavajući Predsjedništva BiH želim da iskažem podršku 'Merhametu' i obećam veću podršku, jer smatram da je ovo dobrotvorno društvo u proteklom vremenu ispunilo svoju funkciju. Nije bilo jednostavno, pogotovo od 1991. godine pa do okončanja agresije na BiH, kada je bilo teško raditi u mnogim drugim organizacijama, a ne u jednom tek uspostavljenom 'Merhametu'. Mislim da su uradili dobro za BiH i njene građane, zbog čega su i dobili priznjanje Predsjedništva BiH. Posebno cijenim njihove aktivnosti na povratku raseljenih", kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Sulejman Tihić.

Na svečanosti u UNITIC-u dodijeljena su i priznanja organizacijama koje su podržavale “Merhamet” u realizaciji dosadašnjih projekata.

Priznanja su uručena Vladi Zeničko-dobojskog kantona, koja je finansijski podržala sve dosadašnje akcije “Merhameta”, humanitarnim organizacijama CWS (Church World Service) i MCC (Mennonite Central Committee) iz Sjedinjenih Američkih Država, koje su preko ovog dobrotvornog društva provele brojne projekte pomoći građanima BiH, te Mesnoj industriji “Ovako” iz Sarajeva, koja redovno pomaže “Merhametove” javne kuhinje.

Dugogodišnji prijatelj “Merhameta” prof. dr. Zijad Pašić, aktuelni ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Federacije BiH uručio je predsjedniku MDD “Merhamet” Hajrudinu Šahiću priznanje Federalne vlade za rezultate koje je ovo dobrotvorno društvo postiglo u proteklih petnaest godina.

Program svečane akademije u Sarajevu vodio je Enver Šadinlija, a nastupili su hor “Allegro” i Kulturno-umjetničko društvo “Gajret”, sazlija Avdo Lemeš, te poznati interpretatori sevdalinke Vesna Hadžić i Sejo Pitić.

Detalj sa svečanosti...

Detalj sa svečanosti...

Detalj sa svečanosti...

Priznanje za Vladu ZDK...

Veliko intresovanje medija...

Priznanje za MI "Ovako" Sarajevo...

Priznanje za CWS...

Priznanje za MCC...

Priznanje Federalne vlade uručio ministar Zijad Pašić...

Predsjednik Šahić za govornicom...

 


Svečana akademija povodom jubileja MDD "Merhamet"

15.09.2006 Muslimansko dobrotvorno društvo «Merhamet» ove godine obilježava devedeset treću godišnjicu od osnivanja i petnaestu godišnjicu obnovljenog rada, nakon dugogodišnje zabrane od strane vlasti nekadašnjeg Jugoslavije. Svečana akademija povodom dva značajna jubileja održat će se u srijedu uvečer u Sarajevu.

“Uz bogat kulturno-umjetnički program, skupu će se obratiti i akademik Abdulah Sidran, član Savjeta ‘Merhameta’, koji je sačinio i scenarij svih manifestacija povodom jubileja. Pored centralnog programa u Sarajevu, u regionalnim odborima širom BiH bit će organizirane kulturne i zabavne manifestacije, okrugli stolovi i slični programi”, kazao je Hajrudin Šahić, predsjedik MDD “Merhamet”.

 


Realizirali projekte vrijedne oko 2,6 miliona maraka

14.09.2006 - Muslimansko dobrotvorno društvo (MDD)"Merhamet" obilježava 93 godine postojanja i 15 godina obnoviteljskog rada, povodom čega je Regionalni odbor "Merhameta" Tuzla organizirao je konferenciju za novinare, na kojoj je bilo riječi o do sada postignutim rezultatima i planovima za naredni period, javile su agencije.

Tokom prošle godine "Merhamet" je korisnicima tuzlanske javne kuhinje "Imaret" podijelio 635.000 obroka. Ove godine otvorene su javne kuhinje u Kalesiji i Lukavcu, a u planu je otvaranje novih u Banovićima, Gračanici i Srebreniku, tako da će broj napravljenih i podijeljenih obroka biti znatno veći.

"Posebnu pažnju poklanjamo prognanima i povratničkoj populaciji, mislim na socijalno ugrožene, pa smo u prošloj godini samo po tom osnovu realizirali brojne projekte, u vrijednosti od 2,6 miliona KM", rekao je direktor Regionalnog odbora "Merhameta" Tuzla Adil Pezerović.

 


Pomoć povratniima Višegrada

13.09.2006 - Tokom mjeseca augusta, OO MDD «Merhamet» Kakanj pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za povratnike u Višegrad. Akcija «Pomoć povratnicima Višegrada» podržana je i od strane Medžlisa Islamske zajednice Kakanj, gdje su se, kao i do sada, uključili i imami sa svoji džematima. Poseban doprinos akciji dao je vlasnik preduzeća «Nova trgovina» Kakanj Sejad Zaimović.

Prikupljeno je preko tri i po tone hrane koja je upakirana i krajem augusta podijeljena povratnicima u Višegrad. Posebnu pomoć pružili su predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal ef. Memišević kao i imam Ibrahim ef. Kadrić, koji su organizirali podjelu pomoći u ovoj istočnobosanskoj općini. U OO MDD «Merhamet» Kakanj izražavaju nadu da podrška Islamske zajednice u BiH i građana neće izostati ni u budućim akcijama pomoći povratnicima.  

 


Školski pribor za učenike slabog imovnog stanja

23.08.2006 - Na području koje pokriva svojim aktivnostima, Muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet" donirat će učenicima slabog imovnog stanja školski pribor i sveske.

"Ovu aktivnost smo provodili i prethodnih godina. Osigurali smo donaciju u školskom priboru i sveskama vrijednu oko petnaest hiljada eura, koji će biti distribuiran do početka školske godine", kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik MDD "Merhamet".

 


Goralija novi predsjednik "Merhameta" u Visokom

19.08.2006 - Osnovni odbor "Merhameta" u Visokom ubuduće će voditi Senad Goralija. Dosadašnji predsjednik Rasim Ibreljić je na čelu visočkog "Merhameta" bio od 2004. godine, a dao je nemjerljiv doprinos u jačanju "Merhameta" i realizaciji brojnih projekata koje je na tom području provelo ovo dobrotvorno društvo. Ibreljić će ostati aktivan član "Merhameta", ali u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje uskoro putuje.

Novoizabrani predsjednik Senad Goralija posjeduje izuzetne organizacione sposobnosti, te iskustvo u radu sa humanitarnim organizacijama. Sudjelovao je u brojnim dobrotvornim akcijama, a značajnu podršku aktivnostima MDD "Merhamet" do sada je pružao i kroz angažman na visočkom radiju "Naba", kao novinar-urednik u informativnom programu.

 


U Jablanici otvorena prva narodna kuhinja u Hercegovini

03.08.2006U Jablanici je otvorena prva narodna kuhinja u Hercegovini. Radi se o projektu OO “Merhamet” Jablanica, kojeg su podržali RO “Merhamet” Mostar sa sjedištem u Jablanici, “Merhamet” BiH i Općina Jablanica. Podršku projektu pružili su i regionalni odbori “Merhameta” u Tuzli, Travniku i Maglaju.

U kuhinji će se svakodnevno pripremati obroci za stotinu socijalno ugroženih građana Jablanice.

 


Delegacija "Merhameta" boravila u Goraždu

24.07.2006Delegacija MDD “Merhamet” boravila je u Goraždu gdje je sa čelnicima te općine i Bosansko-podrinjskog kantona razgovarala o mogućnosti zajedničke realizacije nekoliko veoma značajnih projekata za to područje. Predsjednik i potpredsjednik “Merhameta” Hajrudin Šahić i Adil Pezerović su tokom razgovora sa premijerom Nazifom Uručijem i načelnikom Mustafom Kurtovićem postigli dogovor da Općina Goražde i taj kanton osiguraju neophodne prostorije i osoblje, a da “Merhamet” otvori javnu kuhinju za socijalno-ugrožene Goraždane.

Čelnici “Merhameta” su obećali veću zastupljenost građana Goražda u projektima kreditiranja biznisa koje ova humanitarna organizacija provodi sa američkim CWS-om, ali i projektu stipendiranja studenata slabog imovnog stanja koji se realizira uz pomoć “Merhameta” Njemačke.

 


Predsjednik Šahić razgovarao sa premijerom Hadžipašićem

19.07.2006 - Muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet" očekuje realizaciju niza subvencija od strane Vlade FBiH, kao olakšice zbog poteškoća koje su nastale uvođenjem PDV-a, kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik MDD "Merhamet". On je o rješavanju problema u radu narodnih kuhinja i humanitarnih društava razgovarao sa federalnim premijerom Ahmetom Hadžipašićem.

"PDV je opteretio humanitarni rad, a posebno rad narodnih kuhinja. Za petinu su smanjene naše mogućnosti, ali se trudimo da to ne osjete korisnici, koji od nas i drugih humanitarnih društava očekuju prijeko potrebni obrok dnevno. Premijer Hadžipašić je obećao da će vlada subvencionirati rad narodnih kuhinja, odnosno omogućiti barem dijelom oblažavanje posljedica uvođenja PDV-a", kazao je Šahić.

Federalni premijer i predsjednik MDD "Merhamet" razgovarali su i o realizaciji "Merhametovog" projekta izgradnje "bosanske škole" kao pomoći narodu Kašmira i Pakistana nakon razornog zemljotresa, u koji se uključila i Vlada FBiH.


 


OHR najavio podršku «Merhametovim» projektima

01.07.2006Ured visokog predstavnika u BiH najavio je podršku projektima koje MDD «Merhamet» uskoro namjerava provesti na području Bosne i Hercegovine i Kosova. Tokom jučerašnjeg sastanka čelnika «Merhameta» u BiH i Njemačkoj Hajrudina Šahića i Dirka Rabiena sa prvim zamjenikom visokog predstavnika Peterom Bas-Bekerom, održanog u sjedištu OHR-a u Sarajevu, naglašeno je kako će Ured visokog predstavnika podržati realizaciju četiri veoma značajna projekta ovog dobrotovornog društva.

MDD «Merhamet» u ovoj godini namjerava provesti projekt brige o starim i iznemoglim osobama, opremiti zdravstvene ambulante 'Merhameta' u Kotor Varoši i Banjaluci, provesti Projekat integracije Roma na području BiH, Kosova i Makedonije, te realizirati projekat razvoja poljoprivrede s ciljem poticaja povratka na područje Republike Srpske.

 


«Merhamet» obilježava dva značajna jubileja

29.06.2006Muslimansko dobrotvorno društvo «Merhamet» ove godine obilježava devedeset treću godišnjicu od osnivanja i petnaestu godišnjicu obnovljenog rada, nakon dugogodišnje zabrane od strane vlasti nekadašnjeg Jugoslavije. Jubileji će biti obilježeni nizom prigodnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i zemljama u kojima «Merhamet» ima svoja predstavništva, a ove sedmice formirana je i radna komisija koja će koordinirati aktvnosti.

«U ovoj komisiji su Kerim Fazlić, kao predsjednik te Dželal Imamović, Harun Imamović, Abdulah Sidran, Fahrudin Rizvanbegović, Amor Mašović, Munib Bujak i Faris Gavrankapetanović», kazao je  Hajrudin Šahić, predsjednik MDD «Merhamet». On se posebno zahvalio akademiku Abdulahu Sidranu, koji je preuzeo izradu scenarija za niz manifestacija.

 


Otvorena kuhinja u Lukavcu

22.06.2006RO MDD «Merhamet» Tuzla otvorio je u Lukavcu narodnu kuhinju u kojoj će se svakodnevno distribuirati obroci za 103 najugroženija građanina. Priprema obroka vrši se u centralnoj kuhinji «Imaret» u Tuzli, a potom distribuira u Lukavac.

Prostorije za smještaj kuhinje osigurane su zahvaljujući podršci jednog privatnog preduzeća, na period od pet mjeseci, tako da čelnici ovog regionalnog odbora očekuju da će se u rješavanje problema nedostatka prostora uključiti i lokalne vlasti.

Kuhinje će uskoro biti otvorene i u općinama Kalesija, Banovići, Gračanica i Srebrenik, u koje će, uzevši u obzir i novootvorenu kuhinju u Lukavcu, iz Tuzle svakodnevno biti distribuirano preko hiljadu obroka.

 


Predstavnici CWS-a u posjeti "Merhametu" Bihać

14.06.2006 -  U dvodnevnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu ove sedmice su boravili predstavnici američke humanitarne organizacije Church World Servise (CWS), koja je u Bosni i Hercegovini prisutna od 1993. godine.

U saradnji s dobrotvornim društvom "Merhamet", oni su realizirali projekt za 250 porodica s područja općina Bosanski Petrovac i Bosanska Krupa koji je vezan za proljetnu sjetvu, u vrijednosti oko 30.000 KM.

Tim povodom u ponedjeljak su predstavnici ove organizacije posjetili bosanskopetrovačko naselje Kolunić, a u utorak su zajedno s "Merhametom" održali pres-konferenciju u Bihaću, na kojoj je bilo govora o realizaciji projekata na području BiH.

Predstavnici Regionalnog odbora "Merhameta" Bihać predložili su im i projekt izgradnje kuće u Bužimu za potrebe Socijalno-pedagoške životne zajednice, za šta su gosti iskazali interes, te posjetili ovu ustanovu u Bihaću i prostorije Narodne kuhinje.

 


Sud Savezu dobrotvornih društava privremeno zabranio korištenje imena «Merhamet»

12.06.2006Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, a na zahtjev MDD «Merhamet», određena je mjera osiguranja kojom se Savezu dobrotvornih društava «Merhamet» u BiH Sarajevo zabranjuje da sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka istupa u pravnom predmetu i u javnim pisanim i elektronskim medijima koristeći ime «Merhamet», kao i dio ili cijeli figurativni žig MDD «Merhamet» Sarajevo koji je u septembru 1994. godine zaštićen kod Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH. Rješenjem kojeg je donijela sutkinja sarajevskog suda Lejla Fazlagić, Savezu dobrotvornih društava «Merhamet» u BiH zabranjeno je da se u pravnom predmetu predstavlja kao pravni sljednik «Merhameta» MDD Sarajevo i nositelj njegovih prava.

«Merhamet» MDD Sarajevo je u junu prošle godine Općinskom sudu u Sarajevu podnio tužbu radi povrede prava na žig i djela nelojalne konkurencije, a podneskom od 19. januara ove godine predložio je i donošenje privremene mjere osiguranja. Izvedenim dokazima tokom postupka, navedeno je u obrazloženju ovog rješenja, Udruženje Humanitarna organizacija «Merhamet» MDD Sarajevo je dokazalo vjerovatnim osnovanost tužbenog zahtjeva, a također učinio i vjerovatnim i postojanje opasnosti da bi Savez dobrotvornih društava «Merhamet» u BiH mogao otežati ostvarivanje prava tužitelja kao Humanitarne organizacije u pravnom predmetu. Tužitelj je, dodaje se u obrazloženju, dokazao da tuženi već istupa u pravnom predmetu i da na taj način otežava nastupanje i samog tužitelja, dovodeći do zabune o kome se zapravo radi.

 


Uskoro narodne kuhinje u Gračanici, Banovićima, Kalesiji, Lukavcu i Srebreniku

05.06.2006 -  Prema najavama iz RO MDD “Merhamet” Tuzla, narodne kuhinje uskoro će biti otvorene u još pet općina Tuzlanskog kantona. U pitanju su općine Gračanica, Banovići, Kalesija, Lukavac i Srebrenik.

I bez rezultata ankete, koju je među građanima ovih pet općina Tuzlanskog kantona proveo «Merhamet«, a koji su pokazali da je evidentna potreba otvaranja narodnih kuhinja, socijalno – ekonomska slika stanovnika dovoljan je razlog da se što prije pristupi realiziranju projekata otvranja narodnih kuhinja. Do stvaranja svih potrebnih uslova za početak njihovog rada u pomenutim općinama redovni dnevni obroci ugroženom stanovništvu bit će distribuirani iz tuzlanske narodne kuhinje «Imaret«.

 


Delegacija «Maltesera» posjetila «Merhamet»

01.06.2006Delegacije njemačke humanitarne organizacije «Malteres» posjetila je sjedište «Merhameta» u Sarajevu. Tokom susreta sa čelnicima «Merhameta», predstavnik «Maltesera» Werner Klasner istakao je dobru saradnja dviju humanitarnih organizacija, te ukazao na mogućnost širenja aktivnosti njemačkih humanitaraca i na ostala područja koja pokriva «Merhamet» u BiH. Ovom prilikom je istaknut visokoprofesionalan odnos maglajskog «Merhameta», kao službenog partnera, u implementaciji projekata njemačkih humanitaraca u BiH.

Napomenimo da će mališani maglajskih, tešanjskih te škola iz Usore i nekih drugih mjesta u Bosni i Hercegovini i ove godine biti obradovani slatkim paketićima, jer je najavljena provedba novog projekta „Paket u kartonu“. Također, promoviran je i kalendar za 2007. godinu sa slikama djece Maglaja, Sarajeva, Tešnja, Mostara i Usore.

 


Humanitarci razgovarali sa predstavnicima OHR-a i entitetskih ministarstava

26.05.2006 - Predstavnici četiri humanitarne organizacije sastali su se u sjedištu «Merhameta» u Sarajevu sa službenicima Ureda Visokog predstavnika i predstavnicima entitetskih ministarstava za izbjeglice. Tokom sastanka razgovarano je o izradi državnog zakona o humanitarnim organizacijama i poteškoćama na koje nailaze ove humanitarne organizacije zbog uvođenja poreza na dodatnu vrijednost.

«Već smo formirali radnu grupu koja će sačiniti nacrt zakona. Čim ga završimo prislijedit ćemo ga Uredu Visokog predstavnika», kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik MDD «Merhamet», dodavši kako će u međuvremenu biti organiziran i okrugli sto u Parlamentu BiH. «Tada ćemo upoznati šefove klubova stranaka sa poteškoćama koje imamo i zamoliti ih za podršku», kazao je Šahić.

Pored predsjednika «Merhameta», na sastanku sa službenicima Ureda Visokog predstavnika i izaslanicima resornih entitetskih ministarstava sudjelovali su i Zdravko Aćimović, predsjednik «Dobrotvora», Bosiljko Rajić, direktor «Caritasa» te Suada Papo iz «La Benevolencije».

 


Podjeljena nova rata stipendija

23.05.2006 - Stipendisti «Merhameta» u Bosni i Hercegovini, učenici i studenti, dobili su novu ratu stipendija, čiji se iznosi kreću od 30,00 do 100,00 eura mjesečno. Projekat stipendiranja učenika slabog imovinskog stanja, uglavnom povratnika i raseljenih porodica, «Merhamet» u Sarajevu realizira u saradnji sa krovnom organizacijom društva u Njemačkoj. Podjeljena je pedesetjedna stipendija koje je «Merhamet» Njemačke osigurao u saradnji sa pojedinačnim donatorima - autohtonim stanovništvom ove prijateljske države ali i Bošnjacima koji žive u Njemačkoj.

Najveći broj stipendista dolazi iz mjesta u Istočnoj Bosni - Srebrenice, Čajniča, Goražda, Bratunca, Žepe, Višegrada i Vlasenice. Među stipendistima «Merhameta» je i nekoliko djece bez oba roditelja.

 


Delegacija općine Breza posjetila «Merhamet» u Sarajevu

15.05.2006
- Delegacija općine Breza, predvođena načelnikom Seidom Smailbegovićem razgovarala je sa čelnicima MDD «Merhamet» u Sarajevu o budućim projektima na području brezanske općine. U razgovoru sa predsjednikom Hajrudinom Šahićem, načelnik Smailbegović je predložio da «Merhamet» ove godine u Brezi organizira prigodan program u povodu petnaeste godišnjice obnovljenog rada društva u BiH.

U sklopu obilježavanja devedesete godišnjice osnivanja MDD «Merhamet», prošle godine je u Brezi održan nogometni turnir. Obzirom na uspjeh ove sportske manifestacije, načelno je dogovoreno da se u julu ove godine u Brezi održi novi turnir, na kojem će učestvovati ekipe bh. premijerligaša: «Sarajeva», «Željezničara», «Veleža» i «Čelika».
 


«Pomozimo djeci Kašmira» najuspješnija akcija MDD «Merhamet» u proteklih petnaest godina

02.05.2006 Iako je od zvaničnog početka proteklo tek mjesec dana, akcija Muslimanskog dobrotvornog društva «Merhamet» koja se vodi pod sloganom «Pomozimo djeci Kašmira» zasigurno je najuspješnija akcija koju je ovo dobrotvorno društvo provelo od obnove rada, početkom devedesetih godina. Aktivisti «Merhameta» su u osnovnim i srednjim školama u BiH, te privrednim društvima i institucijama do sada prodali nevjerovatnih 150.000 donatorskih markica po pojedinačnoj cijeni od jedne konvertibilne marke. Akcija je pokrenuta sa ciljem da se prikupe sredstva za opremanje osnovne škole koju «Merhamet» gradi u pakistanskom dijelu Kašmira, za koju je kamen – temeljac položen prije desetak dana.

«Izuzetno smo zadovoljni odzivom škola i privrednih društava, koji su prepoznali želju 'Merhameta' da pomogne narodu nastanjenom na pakistanskom dijelu Kašmira, pogođenom razornim zemljotresom. Sredstva za gradnju objekta škole u gradu Muzafer Abadu prikupili smo prošle godine u sličnoj akciji, a već sada je izvjesno da neće nedostajati sredstava za završetak 'bh. školskog kompleksa'», kazao je Hajrudin Šahić, predsjednik MDD «Merhamet».

Kamen temeljac za školu u gradu Muzafer Abadu položen je tokom prošlosedmičnog boravka bh. delegacije u ovoj prijateljskoj zemlji. Ukupna vrijednost projekta je oko 250 hiljada američkih dolara, a očekuje se da će radovi biti završeni do jeseni. Izvođač radova je bosanskohercegovačko preduzeće GP «Put», a podizvođači firme iz Pakistana.  Zanimljivo je da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u svijetu koja je dobila dozvolu lokalnih vlasti za gradnju jednog objekta u sklopu obnove zemljotresom razorenih područja u regiji Kašmira.

 

 
 
 
Copyright Merhamet 2004-2007